header bg

23 April 2017

Izbirno tekmovnje mladink in mladincev PGD Dg-Lb za nastop na gasilski olimpijadi_Slovenska Bistrica_2.del_foto Matjaž Vrščaj

23 April 2017