header bg

Zgodovina

Naša zgodba ima začetke v letu 1924, ko sta Karel Završnik in Johan Kržmanc sklicala ljudi k ustanovitvi gasilskega društva na Drenovem griču. Pridobila sta člane iz katerih se je sestavil Upravni in Nadzorni odbor. Po obstoječi matični knjigi je razvidno, da je bilo takrat vpisanih 30 članov. Za prvega predsednika je bil izvoljen tov. Franc Oblak, tajnik je bil Franc Vrhovec in blagajnik Martin Petkovšek.

zgodovina gasilci Prva misel odbora je bila, kako priti do strehe nad glavo - gasilskega doma in prepotrebne gasilske opreme. Upravni odbor je predlagal gradnjo doma pri Stari Šrangi, vendar se krajani Lesnega Brda in tov. Anton Merlak niso strinjali s predlaganim, zato sta Žitko Anton in Merlak Anton odstopila nekaj sveta, na katerem se nahajamo danes. Za gradnjo in opremo gasilskega doma je bilo opravljenih veliko prostovoljnih ur članov in krajanov. Z veliko spodbude in motivacije Antona Merlaka je bil gasilski dom leta 1927 usposobljen za svoje namene.

Po gradnji gasilskega doma je sledila nabava črpalke, ki je bila društvu nujno potrebna. Črpalka je bila kupljena na ljubljanskem velesejmu in leta 1928 slovesno prevzeta za gasilske namene. Pri prvem krstu sta ji bile botre Tona Bajc in Tona Zalaznik. Takoj po prevzemu brizgalne, je bil gasilskemu društvu podarjen voz Gasilskega društva Vrhnika, h kateremu se je lahko pripregla nova črpalka, ki je služila svojemu namenu dobrih 30 let. Omenjena črpalka se je na pobudo Angela Bajc leta 1997 obnovila in postavila na vidno mesto gasilskega muzeja našega društva.

crpalka Tako kot imata vsak svojo zgodbo gasilski dom in črpalka, imajo tudi ostale pridobitve društva. Glavne investicije in dogodki, ki so zaznamovali razvoj društva: - po 2. svetovni vojni si je društvo priskrbelo avtomobil "Mercedes" muzejske vrednosti - leta 1968 se je nabavila motorna črpalka "Rosenbauer" in leto kasneje kombi "Volkswagen", ki je služil gasilcem dobrih 11 let, - 1980 je društvo pridobilo nov kombi TAM 2000 za potrebe gasilcev in krajanov - od leta 1974 je sledilo obdobje obnove in dograditve gasilskega doma. Ponovna obnova je sledila s pomočjo samoprispevkov krajanov leta 1987. Obnovljena je bila sejna soba, sanitarije in zgrajena nova orodjarna. - sledil je nakup Petrolove avtocisterne. Cisterna je bila dotrajana, zato jo je bilo treba obnoviti. 5. oktober 1991 je bil za gasilce in krajane velik dan, ko je bila le-ta uradno prevzeta.

prevzem avtocisterne aavtocisterna a13. junija, leta 1992 se je na pročelje gasilskega doma postavil naš zavetnik - sv. Florjan. Hkrati je bil izdelan nov napis na gasilskem domu in otvoritev oddelka podružnične šole. Blagoslov omenjenih pridobitev je bil 18. oktobra leta 1992. - Od leta 1994 do 1999 je bila obnovljena že prej omenjena, več kot 75 let stara motorna črpalka "Renault". Na mestu bivše orodjarne je bil urejen manjši gasilski muzej, katerega krasijo stare čelade, svečana obleka in orodje. KS Drenov Grič - Lesno Brdo je z našo pomočjo, pomočjo krajanov in kulturnega društva v celoti obnovila dvorano in oder za potrebe osnovne šole, kulturnikov,
krajanov ter gasilcev. Postavljena je bila tudi lopa za shranjevanje gasilskih miz in klopi. - Leta 1999 pa je bila energija vložena v pripravo in izdelavo novega prapora, ki je bil razvit ob 75-letnici, 21. avgusta istega leta. - V zadnjih 30-letih delovanja društva so se izmenjevali predsedniki: Dolenc Alojz, Anton Jelovšek in Rodošek Dušan, kateri so prispevali svoj delež k razvoju društva.
Ostalo nam je še zadnje 5 letno obdobje, ki je zaznamovano z gasilskimi tekmovanji in ponovno veliko investicijo - nakupom novega gasilskega vozila. Konec leta 1999 se je pod vodstvom Francija Friškovec zbrala desetina fantov, starosti do 30 let in pričela s treningi - vaje z motorno črpalko. Treningi so se stopnjevali do prvih meddruštvenih tekmovanj in nato do prvega tekmovanja za pokal Gasilske zveze Slovenije. V ekipi se jih je zamenjalo že veliko, a zvezde stalnice se lahko letos pohvalijo že s tretjo udeležbo na državnem tekmovanju. Preko tekmovalne desetine članov A, je naše društvo postalo znano širom po Sloveniji. Članom A je na področju tekmovanj sledila še starejša ekipa, člani B in lani podmladek mladincev ter pionirjev. V letu 2003 se je zamenjala tudi garnitura članov Upravnega in Nadzornega odbora ter častnega razsodišča, ki je dobila nov zagon za izvedbo novih projektov.

Izdelala se je tudi spletna stran, ki je bila 26. maja 2003 postavljena svetu na ogled. Prepleskali smo tudi zunanjost gasilskega doma in lopo za shranjevanje orodja ter opravili vzdrževalna dela na vratih in oknih. Tovarišem Antonu in Petru Jelovšek, Jožetu Ogorevc, Andreju Gutnik in Slavku Koprivec se zahvaljujemo za omenjeno prostovoljno delo in ure preživete s čopičem v roki.

In še naš zadnji projekt. Leta 2002 je bilo na Občnem zboru sprejeta nujna potreba po nabavi novega gasilskega vozila GVC 16/25. S prostovoljnimi prispevki krajanov in donatorjev ter prihranki smo lansko jesen nabavili podvozje vozila Renault Midlum.

novi gasilci 8. januarja 2003 je bilo podvozje pripeljano na dvorišče gasilskega doma, ko smo ga lahko pokazali tudi krajanom in gostom letošnjega občnega zbora. Podvozje je bilo nato zaupano Ključavničarstvu Oblak, ki je izdelalo nadgradnjo. Vozilo je nared, da se poda prvim nalogam naproti. Pa kljub temu je prav, da se ta pridobitev predstavi krajanom, ki so nesebično pomagali zbirati finančna sredstva. Za konec se zahvaljujemo sponzorjem, donatorjem, občini Vrhnika, Gasilski zvezi Vrhnika, Krajevni skupnosti Drenov Grič - Lesno Brdo, sosednjim prostovoljnim gasilskim društvom in nenazadnje lokalnim organizacijam za podporo in pomoč.

Vse ostale podrobnosti o zgodovini PGD Drenov Grič - Lesno Brdo si lahko preberete v posameznih kronikah društva.

Kronika PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ob 50. obletnici | KRONIKA 50 LET |

Kronika PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ob 60. obletnici | KRONIKA 60 LET |

Kronika PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ob 70. obletnici | KRONIKA 70 LET |

Kronika PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ob 75. obletnici | KRONIKA 75 LET |

Kronika PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ob 80. obletnici | KRONIKA 80 LET |

Kronika PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ob 85. obletnici | KRONIKA 85 LET |

Kronika PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ob 90. obletnici | KRONIKA 90 LET |  | BILTEN |

Kronika PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ob 100. obletnici | KRONIKA 100 LET | | BILTEN |