header bg

Statuti in pravilniki

Novi statut PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, sprejet na Občnem zboru dne, 26.1.2013.| STATUT PGD Dg-Lb |

Pravilnik o finačno materialnem poslovanju PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, sprejet na Občnem zboru dne, 21.1.2012. | PDF

Pravilnik o organizaciji poslovanja PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, sprejet na Občnem zboru dne, 21.1.2012. | PDF

Pravilnik o disciplinskem postopku PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, sprejet na Občnem zboru dne, 21.1.2012. | PDF