header bg

Pravila gasilske službe, oznake činov, funkcij..

Gasilski pripravnik

Gasilski pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva v starosti od 16. do 18. leta oziroma nad 18 let v času strokovnega usposabljanja in priprave za operativnega gasilca.

V času pripravništva opravi gasilec osnovno usposabljanje in nadaljevalni tečaj za gasilca. Usposabljanje opravlja pod nadzorom mentorja, ki mu ga določi poveljnik PGD.

Gasilski pripravnik, lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih intervencijah pri nalogah, ki so v skladu s programom pripravništva ter niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom.

Mladoletnik lahko opravlja naloge gasilskega pripravnika le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov.

Soglasje za opravljanje pripravništva in mentorstvo_mladoletnik | SOGLASJE

 
Ostala zakondaja GZS  | ZAKONODAJA
 
Grafična predstavitev podobe gasilstva (gasilski znak, gasilski grb, oznake činov, oznaka položajnih funkcij...)  | GASILSKI ZNAK